ایده سایت متلب فا از سال ۱۳۹۵ به ذهن ما متبادر شد. با این وجود بدلیل مشغله های گوناگون با شروع سال ۱۴۰۲ این اقدام عملی شد.

هدف متلب فا کاستن دغدغه ها و تسهیل روند انجام پروژه ها توسط خود دانشجویان و کاستن بار مالی ناشی از برون سپاری پایان نامه ها آنان است. کیفیت در ارائه محصولات و خدمات و رضایت مشتریان اولویت اول و آخر تیم متلب فا است.

در این راه ما تجربه ۱۵ ساله خود را با شما به اشتراک خواهیم گذاشت.